free web design templates

HISTORIE

Dětský folklorní soubor „Prácheňáček“ vznikl dne 10.2.1981 na popud pana Josefa Režného - zakladatele a dlouholetého vedoucího Prácheňského souboru písní a tanců, pana M. Hůlky – vedoucího odboru školství a paní H. Kozlové – ředitelky Okresního domu pionýrů a mládeže.

REPERTOÁR

Odvíjí se podle aktuálního věku dětí a jejich dovedností.

KONTAKT

Dětský folklorní soubor Prácheňáček
Nová 278
386 01 Strakonice
IČO: 650 53 800
e-mail: prachenacek@gmail.com

Prácheňáček vyhrál
v roce 2021 krajskou soutěž dětských folklórních souborů

SDÍLEJTE!

KDO NÁS VEDE?

SYLVA SVOBODOVÁ

Nová 278 , 386 01 Strakonice

tel.: 607 504 480

e-mail: Nemejcova.Sylva@seznam.cz

MY NA FACEBOOKU

Finančně nás podporují

Finančně nás podporuje Svaz klubů mládeže, jehož jsme členem od roku 2014.

V roce 2020 nás finančně podpořili:

Jihočeský kraj částkou  25.000,-Kč
SKM   částkou 20.000,-Kč
Město Strakonice částkou 30.000,- Kč 

Díky našim sponzorům jsme v roce 2018 obnovili naše kroje

V roce 2018 pokračovala permanentní obnova krojového vybavení, jehož zakázková výroba respektuje autentičnost tradic Prácheňského kraje. Díky ruční kusové výrobě je tato obnova finančně velmi náročná a těžko by se obešla bez vydatné finanční pomoci různých institucí. Soubor touto cestou za poskytnutou podporu děkuje a zavazuje se k další svědomité práci.
V roce 2018 se v souborových financích výrazně projevila dotace 25.000,- ze Strany Jihočeského kraje na pořízení zimních dívčích kabátků, chlapeckých folklorních holinek a potřeb pro údržbu nástrojů souborové muziky. Město Strakonice věnovalo pro činnost souboru 25.000,- Kč a dalším významným přispěvatelem je Svaz klubů mládeže, který v roce 2018 pomohl rozpočtu souboru částkou 20.000, taktéž na obnovu krojů.